Friday, 06/08/2021 - 03:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học A Vĩnh Xương

Hội thi "Viết đúng, viết đẹp" cấp trường

Thầy, cô giáo luôn là tấm gương, là hình mẫu cho học sinh noi theo, đặc biệt là chữ viết. Một trong những chuẩn mực cơ bản mà tất cả giáo viên tiểu học phải đạt được là nét chữ mẫu mực, trước hết là viết đúng mẫu chữ được quy định theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2002 của Bộ GDĐT v/v ban hành mẫu chữ viết trong trường tiểu học.