Để giúp học sinh khắc sâu kiến thức, tạo sân chơi lành mạnh cho các em làm quen với công nghệ thông tin. Giúp phụ huynh giám sát, đánh giá năng lực học tập của con em mình. Chúng ...